img

Liên hệ

    3    

63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: info@saigonprincehotel.com

Điện thoại: (+84) 28 3822 2999